Onderzoek

Bij Research 2Evolve kunt u terecht voor het uitvoeren van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Voor een onderzoek is iedere combinatie van dataverzameling mogelijk.

Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek wordt vaak ingezet om inzicht te krijgen in gedrag, motieven, wensen en behoeften van uw doelgroep. Kwalitatief onderzoek wordt – afhankelijk van de vraag, het onderwerp en de doelgroep – uitgevoerd in de vorm van diepte-interviews of groepsdiscussies. 

Research 2Evolve beschikt over alle faciliteiten die nodig zijn om kwalitatief onderzoek uit te voeren. Daarnaast zorgen wij voor de werving van respondenten.