Onderzoek

Bij Research 2Evolve kunt u terecht voor het uitvoeren van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Voor een onderzoek is iedere combinatie van dataverzameling mogelijk.

Schriftelijk onderzoek

Schriftelijk onderzoek is een methode die veel wordt gebruikt voor dataverzameling waarbij vragenlijsten per post worden verzonden dan wel direct worden uitgedeeld aan respondenten. 

Research 2Evolve besteedt veel aandacht aan de vormgeving en de structuur van de vragenlijst, om een zo hoog mogelijke respons te krijgen. Voor het efficiënt verwerken van alle antwoorden, beschikken wij over data entry en scanfaciliteiten.