Onderzoek

Bij Research 2Evolve kunt u terecht voor het uitvoeren van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Voor een onderzoek is iedere combinatie van dataverzameling mogelijk.

Telefonisch onderzoek

Bij telefonisch onderzoek wordt de respondent door een interviewer telefonisch ondervraagd. Afhankelijk van de aard van het onderzoek en de samenstelling van de doelgroep benaderen wij de respondenten tijdens kantooruren, 's avonds en/of in het weekend.

Research 2Evolve maakt gebruik van een modern callcenter met goed opgeleide enquêteurs en bekwame supervisors. Voor ieder onderzoek wordt een team van enquêteurs samengesteld en zij krijgen altijd een uitgebreide schriftelijke en mondelinge briefing. Gedurende het veldwerk voeren de supervisors steekproefsgewijs kwaliteitscontrole uit in de vorm van meeluisteren/meekijken met de enquêteurs voor het behoud van de kwaliteit.