Burgerpanel - Inwonerspanel

Steeds meer gemeenten willen op een nieuwe manier burgers betrekken bij de besluitvorming rond allerlei zaken. Het online burgerpanel is een betrouwbare manier om op brede schaal burgerparticipatie tot stand te brengen en zo burgers en politiek dichter bij elkaar te brengen.

In het kader van het opzetten van een online representatief burgerpanel/inwonerspanel doet Research 2Evolve het volgende:

  • Een website voor het burgerpanel/inwonerspanel ontwikkelen (eigen domeinnaam en huisstijl)
  • Een burgerpanel/inwonerspanel werven met de juiste afspiegeling van uw gemeente
  • Ontwikkelen van en meedenken over onderwerpen en vragenlijsten
  • Beschikbaar zijn als helpdesk
  • Voldoende respons verzamelen om betrouwbare uitspraken te kunnen doen
  • Rapportage inclusief een terugkoppeling naar de panelleden verzorgen
  • Kwaliteit van het burgerpanel/inwonerspanel onderhouden en waarborgen

De gemeente heeft de mogelijkheid om het burgerpanel/inwonerspanel te gebruiken voor adhoc-, spoed- en/of periodieke onderzoeken. Het burgerpanel/inwonerspanel is een exclusief onderzoeksinstrument van uw gemeente, waar u alleen de zeggenschap over heeft. Research 2Evolve zorgt ervoor dat de privacy van de panelleden gewaarborgd is.

Hieronder staat een aantal voorbeelden van burgerpanels of inwonerspanels die door ons zijn opgezet en door ons worden beheerd: