Cliëntervaringsonderzoek jeugdwet

Gemeenten zijn vanuit de jeugdwet verplicht om een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren voor jeugd. Stichting Alexander i.s.m. de Universiteit van Amsterdam heeft de Modelvragenlijst Cliëntervaring Jeugd (MCJO) ontwikkeld.

Research 2Evolve kan het Cliëntervaringsonderzoek (CEO) jeugdwet voor u uitvoeren. Wij voldoen aan de kwaliteitseisen en voeren op een persoonlijke en betrokken manier het onderzoek voor uw gemeente uit.

Het Cliëntervaringsonderzoek (CEO) jeugdwet kan op ieder door u gewenst moment in het jaar worden uitgevoerd. Naast de standaardvragen heeft u de mogelijkheid om vragen toe te voegen die specifiek voor uw gemeente van belang zijn.

Bij het uitvoeren van het Cliëntervaringsonderzoek (CEO) jeugdwet kunnen wij gebruik maken van de volgende onderzoeksmethoden:

Voor een project is iedere combinatie van dataverzameling mogelijk. Het onderzoek is representatief, waarbij we rekening houden met verhoudingen, bijvoorbeeld als het gaat om geslacht, leeftijd en wijken binnen uw gemeente.

Om de kwaliteit te waarborgen beschikt Research 2Evolve over gekwalificeerde interviewers, een team van ervaren onderzoekers, onderzoeksoftware, data entry en scanfaciliteiten.

Bij het uitvoeren van het Cliëntervaringsonderzoek (CEO) jeugdwet in combinatie met het uitvoeren van het Cliëntervaringsonderzoek (CEO) WMO, bieden wij u een aantrekkelijke korting.