Klantenpanel

Steeds meer organisaties willen snel en regelmatig inzicht krijgen in het gedrag van hun klanten. Een online klantenpanel, ook wel bekend als privaat panel, is hiervoor zeer geschikt. Het panel bestaat uit een groep respondenten die regelmatig deelneemt aan onderzoeken.

In het kader van het online representatief klantenpanel doet Research 2Evolve het volgende:

  • Een website voor het klantenpanel ontwikkelen (eigen domeinnaam en huisstijl)
  • Een klantenpanel werven met de juiste afspiegeling van uw klantenbestand
  • Ontwikkelen van en meedenken over onderwerpen en vragenlijsten
  • Beschikbaar zijn als helpdesk
  • Voldoende respons verzamelen om betrouwbare uitspraken te kunnen doen
  • Rapportage inclusief een terugkoppeling naar de panelleden verzorgen
  • Kwaliteit van het klantenpanel onderhouden en waarborgen.

De organisatie heeft de mogelijkheid om het klantenpanel te gebruiken voor adhoc-, spoed- en/of periodieke onderzoeken. Het klantenpanel is een exclusief onderzoeksinstrument van uw organisatie, waar u alleen de zeggenschap over heeft. Research 2Evolve zorgt ervoor dat de privacy van de panelleden gewaarborgd is.

Hieronder staat een aantal voorbeelden van klantenpanels die door ons zijn opgezet en door ons worden beheerd: