KTO Re-integratiebedrijven

Eens in de twee jaar moeten re-integratiebedrijven die zich hebben verplicht te voldoen aan de Kwaliteitseisen UWV een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. In dit tevredenheidonderzoek laat het bedrijf zijn klanten bevragen op hun tevredenheid over de door het bedrijf geleverde dienstverlening. Deze tevredenheid dient tot uitdrukking te worden gebracht in een onderzoeksrapportage én een rapportcijfer.

Research 2Evolve voldoet aan de kwaliteitseisen van het UWV om deze klanttevredenheidsonderzoeken voor re-integratiebedrijven uit te voeren.

Voor dit onderzoek gebruiken wij de standaard vragenlijst die is voorgeschreven door het UWV. U krijgt ook de mogelijkheid daar vragen aan toe te voegen die voor u specifiek van toepassing zijn.

Bij het uitvoeren van de klanttevredenheidsonderzoeken kunnen wij gebruik maken van de volgende onderzoeksmethoden:

Voor een project is iedere combinatie van dataverzameling mogelijk. Om de kwaliteit te waarborgen beschikt Research 2Evolve over gekwalificeerde interviewers, een team van ervaren onderzoekers, onderzoeksoftware, data entry en scanfaciliteiten.

Voor de onderstaande re-integratiebedrijven hebben wij het klanttevredenheidsonderzoek in het kader van het UWV uitgevoerd:

  • Telos Consult
  • Teeuwen Re-integratie