Medewerkertevredenheidsonderzoek

Tevreden en loyale medewerkers bepalen voor een groot deel het succes van uw organisatie. Immers, deze medewerkers …

  • Zoeken minder snel een andere baan
  • Zorgen voor een positieve uitstraling naar uw klanten
  • Dragen bij aan de klanttevredenheid
  • Realiseren een hogere productiviteit
  • Dragen bij aan een positief imago
  • Zorgen voor een goede werksfeer
  • Dragen bij aan lagere wervingskosten
  • Zorgen voor het terugdringen van ziekteverzuim

Door actief te werken aan de tevredenheid van medewerkers, neemt hun motivatie toe. Dit resulteert uiteindelijk ook in tevreden en loyale klanten.

Research 2Evolve verzorgt alle onderdelen in het onderzoeksproces, van de vragenlijst tot de eindrapportage. U bespaart daarmee veel tijd en indirecte kosten bij de uitvoering en het projectmanagement. Voor het verzamelen van de data maken we gebruik van online, schriftelijk, telefonisch, face-to-face- en/of kwalitatief onderzoek.