Omnibusonderzoek

Gemeenten hebben een toenemende belangstelling voor de mening van haar inwoners als het gaat om vormgeving en uitvoering van het lokale beleid. Om deze mening inzichtelijk te krijgen, kunt u als gemeente gebruikmaken van een zogenaamd omnibusonderzoek. Hierin wordt de mening van uw inwoners gevraagd over zeer uiteenlopende onderwerpen.

Voor het verzamelen van de data maakt Research 2Evolve veelal gebruik van de combinatie online en schriftelijk onderzoek. Op deze manier wordt de representativiteit gewaarborgd.

Wij bieden u een volledig traject en nemen u veel werk uit handen. Alle onderdelen in het onderzoeksproces zijn verzorgd:

  • ontwikkelen/meedenken met de vragenlijst
  • opmaak en drukken van de vragenlijst
  • programmeren van de online vragenlijst
  • mergen, drukken en verzenden van de uitnodigingsbrieven/vragenlijsten
  • indien gewenst het versturen van een herinnering
  • verwerken (scannen) van de schriftelijke vragenlijsten
  • indien gewenst wordt de data verwerkt volgens uw codeboek
  • uitvoerige datacontrole en verwerken van de data tot een compleet (SPSS-)bestand
  • opleveren van een rapportage voorzien van een onderzoeksverantwoording en grafische weergave van de resultaten
  • indien gewenst wordt de data verwerkt volgens uw codeboek