Ondernemerspanel

Steeds meer gemeenten willen op een nieuwe manier in contact komen met groepen ondernemers. Middels een online ondernemerspanel kan een gemeente op brede schaal en op een betrouwbare manier de mening van de ondernemers peilen over onder andere beleid en actuele zaken in uw gemeente. Daarom is het ondernemerspanel bij uitstek geschikt om ondernemers en politiek dichterbij elkaar te brengen.

In het kader van het online representatief ondernemerspanel doet Research 2Evolve het volgende:

  • Een website voor het ondernemerspanel ontwikkelen (eigen domeinnaam en huisstijl)
  • Een ondernemerspanel werven met de juiste afspiegeling van het bedrijfsleven binnen uw gemeente
  • Ontwikkelen van en meedenken over onderwerpen en vragenlijsten
  • Beschikbaar zijn als helpdesk
  • Voldoende respons verzamelen om betrouwbare uitspraken te kunnen doen
  • Rapportage inclusief een terugkoppeling naar de panelleden verzorgen
  • Kwaliteit van het ondernemerspanel onderhouden en waarborgen

De gemeente heeft de mogelijkheid om het klantpanel te gebruiken voor adhoc-, spoed- en/of periodieke onderzoeken. Het ondernemerspanel is een exclusief onderzoeksinstrument van uw gemeente, waar u alleen de zeggenschap over heeft. Research 2Evolve zorgt ervoor dat de privacy van de panelleden gewaarborgd is.