Werkwijze

Wij zetten u als klant centraal. Wie zijn klanten begrijpt, biedt meerwaarde. Wij denken met u mee en geven u advies, zodat voor elke klant afzonderlijk de beste onderzoekskeuze wordt gemaakt.

Om antwoord te kunnen geven op uw specifieke onderzoeksvraag, doorloopt u samen met ons de volgende negen stappen binnen het onderzoekstraject:

Onderzoeksvoorstel

Naar aanleiding van dit gesprek schrijven wij een passend onderzoeksvoorstel voor u. In dit voorstel staat de onderzoeksopzet met daarin de doel- en vraagstelling, steekproef, onderzoeksmethode en rapportagevorm.