Werkwijze

Wij zetten u als klant centraal. Wie zijn klanten begrijpt, biedt meerwaarde. Wij denken met u mee en geven u advies, zodat voor elke klant afzonderlijk de beste onderzoekskeuze wordt gemaakt.

Om antwoord te kunnen geven op uw specifieke onderzoeksvraag, doorloopt u samen met ons de volgende negen stappen binnen het onderzoekstraject:

Steekproef

Voor elk onderzoek is het van het grootste belang dat de resultaten representatief en betrouwbaar zijn. Bij de selectie voor de brutosteekproef houden we hier al zo veel mogelijk rekening mee. Mocht achteraf blijken dat de nettosteekproef niet overeenkomt met de verdeling van de doelgroep, dan kunnen we met een weging op een aantal variabelen de afwijkingen in de steekproefverdeling corrigeren.