Werkwijze

Wij zetten u als klant centraal. Wie zijn klanten begrijpt, biedt meerwaarde. Wij denken met u mee en geven u advies, zodat voor elke klant afzonderlijk de beste onderzoekskeuze wordt gemaakt.

Om antwoord te kunnen geven op uw specifieke onderzoeksvraag, doorloopt u samen met ons de volgende negen stappen binnen het onderzoekstraject:

Veldwerk

Dataverzameling

Middels veldwerk (online, schriftelijk, telefonisch, face-to-face) verzamelen wij voor u de benodigde gegevens. We beschikken hiervoor over gekwalificeerde interviewers en onderzoeksoftware. Tijdens het veldwerk zijn we als helpdesk beschikbaar om u tijdrovende vragen van respondenten te besparen. Verder houden wij u voortdurend op de hoogte van de voortgang.

Herinnering

Afhankelijk van de respons stuurt Research 2Evolve een herinnering aan de respondenten die de vragenlijst nog niet of onvolledig hebben ingevuld. Ook kan het veldwerk zonodig worden verlengd.

Kwaliteit

Tijdens en na het veldwerk voeren we kwaliteitscontroles uit op de data die binnenkomen.