Als gemeente wil je dat je inwoners zich betrokken voelen bij het beleid en de uitvoering. Met een inwonerspanel bied je ze de kans om hun mening te geven over allerlei onderwerpen en thema’s. Denk aan wonen, werken, recreatie, cultuur, milieu en infrastructuur. Een inwonerspanel levert je als gemeente waardevolle informatie op, die je kan inzetten voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Daarnaast draagt het bij aan het maatschappelijk draagvlak voor besluitvorming. Het primaire doel van een inwonerspanel is dus altijd om de stem van de inwoners te laten horen door betrouwbare gegevens te verzamelen om zo de besluitvorming te verbeteren.

Onze aanpak bij een inwonerspanel

De meeste efficiënte manier om een inwonerspanel te organiseren, is door dit digitaal in te richten. Je kan dan gemakkelijker en vaker je inwoners raadplegen met korte vragenlijsten. Het samenstellen van een inwonerspanel vraagt kennis en zorgvuldigheid. Je wil immers een groep die je inwoners zo optimaal mogelijk representeert. Daarnaast kan je leden van het panel ook benaderen voor verdiepend, kwalitatief onderzoek of voor bijeenkomsten en symposia. Met ruim 17 jaar ervaring en ruim 20 inwonerspanels verder weten we wat de mogelijkheden, maar ook valkuilen zijn bij het organiseren van een inwonerspanel.

We weten bijvoorbeeld op welke manier je een inwonerspanel samenstelt en hoe je de leden benadert. Met behulp van een digitale portal kunnen de panelleden op een eenvoudige, begrijpelijke manier deelnemen aan de peilingen. Omdat het om persoonlijke, privacygevoelige informatie gaat, zijn onze systemen maximaal beveiligd. Je wil als gemeente immers niet dat de data op straat komt. We monitoren voortdurend de respons en ook de samenstelling van de groep respondenten, zodat je als gemeente alleen met valide resultaten werkt. Vanzelfsprekend is er regelmatig contact tussen jullie contactpersoon en ons projectteam.

Voor iedere peiling maken we samen een vragenlijst op maat. We passen de taal en het taalniveau (B1) van de vragen en antwoorden aan op de inwoners. Alles begint met een startgesprek, waarin we met elkaar kennismaken. De doelstellingen van het onderzoek, jullie specifieke wensen, bijzonderheden en de planning bespreken. Waar nodig geven we je ook advies. Het vormt de aftrap van het onderzoek wat bestaat uit vier fases:

Onze standaard werkwijze staat garant voor een hogere respons:

  • Aantrekkelijke opmaak van de online omgeving en digitale vragenlijsten;

  • Toegankelijke helpdesk, bereikbaar via e-mail;

  • Laagdrempelige, gebruiksvriendelijke vragenlijsten, 100% responsive in een beveiligde online omgeving (https).

Wil je meer weten over ons proces?

we vertellen je er graag meer over

Welke gemeenten gingen je al voor

Heb je interesse in onze kennis en dienstverlening voor een inwonerspanel, maar wil je graag van andere gemeenten horen wat hun ervaringen zijn met ons? Onderstaande gemeenten gingen je voor en zijn vast bereid om hun ervaringen te delen:

Lees over wie wij zijn

Met onze jarenlange ervaring zijn wij de betrokken en toegewijde partner die je zoekt voor je project. Lees hier meer over onze ervaring en achtergrond.